حمل و نقل ترافیکی

حمل و نقل ترافیکی 1

 

محموله ترافیکی به کالایی گفته میشود که  اوزان و ابعاد آن نسبت به استاندارد ماشین های باری بسیار زیاد هستند. در صورتیکه اوزان و ابعاد کالایی به حدی باشد که از ظرفیت های قانونی حمل بار بیشتر گردد، عبارت محموله ترافیکی به آن اطلاق می شود.
محموله های ترافیکی به کالایی گفته میشود که  اوزان و ابعاد آن نسبت به استاندارد ماشین های باری بسیار زیاد هستند. در صورتیکه اوزان و ابعاد کالایی به حدی باشد که از ظرفیت های قانونی حمل بار بیشتر گردد، عبارت محموله ترافیکی به آن اطلاق می شود. 
برای کالاهای غیر استاندارد، سنگین ونیمه سنگین امکان حمل با پردازهای ویژه یا حمل با کامیون حمل و نقل بین المللی، دریایی، ریلی و یا ترکیبی امکان پذیر می باشد. شرکت حمل و نقل بین المللی ایران برودت بار آماده حمل بار ترافیکی مشتریان با ارائه مجوز قانونی می باشد.

به منظوراستعلام دقیق حمل محموله های سنگین و فوق سنگین و کالا و بارهای ترافیکی و همچنین  مطلع شدن از نرخ و کرایه حمل و نقل بار های ترافیکی و شرایط و جزییات و نحوه ای همکاری با ایران برودت بار با کارشناسان حمل و نقل ما در ارتباط باشید.

X